keyvisual 1 keyvisual 2 keyvisual 3 keyvisual 4 keyvisual 5
Home > Nieuws
Nieuws

Blended learning?

20-09-2019

Wat is blended learning?

In aansluiting op mijn vorige blog en de lange weg die de technologie in mijn leven heeft gemaakt wil ik deze keer inhaken op blended learning.
Want wanneer ik daarover begin wordt dat eveneens niet begrepen en…. terecht!
Jaren geleden was het namelijk nog best eenvoudig: er werd een filmpje aan de klassikale training toegevoegd en dat was het. Daarbij werd het niet zo veelvuldig gebruikt als tegenwoordig.
Nu is een gemengde aanpak mogelijk waarbij de klassikale en online training elkaar ondersteunen en versterken.
Hiermee wordt de training (in tijd en impact) effectiever en de mogelijkheden voor sociaal leren, samenwerking en informele strategieën groter. Bij deze vorm van trainen moet er wel op gelet worden dat het niet alleen een mooiere leeromgeving is, ook hier dient het leerprogramma goed afgestemd te zijn op het niveau van de doelgroep(en).

Voor sommige opleidingen is de waarde van groepsgewijze interactie met een enthousiaste en ervaren trainer/coach niet of nauwelijks te overtreffen en dan is e-learning een waardevolle, praktische verdieping.
In andere gevallen kunnen de verschillen in kennisniveau worden opgeheven door de theorie in e-learning modules aan te bieden. De klassikale trainingsmomenten worden dan gebruikt om de opgedane kennis toe te passen onder begeleiding van een trainer/coach. Buiten het feit dat het collectieve deel van de opleiding dan wordt bekort is de tijd dat een deelnemer niet op zijn/haar werk aanwezig is ook veel minder waardoor sneller praktisch gewerkt kan worden met de nieuw opgedane kennis en deze effectiever gebruikt wordt.

Feit:
Het succes van iedere organisatie of bedrijf  is uitermate afhankelijk van de  medewerkers, hun kennis en hun kunde.
Contact
Postadres:
NoMondai B.V.
Folkert Postlaan 9
1391 AV Abcoude

T: +31 294 283557
M: +31 6 13703886
@: