keyvisual 1 keyvisual 2 keyvisual 3 keyvisual 4 keyvisual 5
Home > Producten > Consultancy
Kennis delen

Specialitische kennis

Tijdens de implementatie van een systeem is er binnen het project behoefte aan een groot aantal disciplines. Of het nu gaat om proces kennis van de verschillende bedrijfstakken in de ontwerp fase. Of specifieke IT kennis bij het instaleren van de software in steeds complexere IT omgevingen. Ook functionele kennis van de systemen tijdens de voorbereidende fase is onontbeerlijk. Uw implementatie partner heeft al deze disciplines in huis.

Maar al deze disciplines van één leverancier maakt van de consultants vaak generalisten. En er zijn onderdelen in het project die vragen om een specialist. Een persoon die het betreffende onderwerp door en door beheerst en in korte tijd de meest optimale resultaten kan leveren.

Waar vindt u deze specialist?
Hieronder vindt u meer informatie over onze specialisaties.

Oplossingen

Pakket selectie

De keuze van onderhoud beheers systemen is groot. De keuze van het juiste systeem voor uw bedrijfssituatie is dan ook niet eenvoudig of voor de hand liggend. Bedrijfsspecifieke functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, aanpasbaarheid, integraliteit of juist stand alone. Allemaal aspecten die een rol spelen bij de keuze die moet worden gemaakt. En op basis van uw doelstelling en bedrijfsprocessen maken wij een functionele specificatie waaraan een pakket moet voldoen.
Wij kennen een groot aantal grote maar ook kleinere systemen. En wij kunnen u dan ook adviseren bij de keuze van systeem, leverancier en aanpak.

Scope definitie

Of het nu gaat om een kleine aanpassing aan een bestaand ontwerp of systeem, een upgrade of een nieuwe implementatie. De projectsturing wordt pas effectief als vooraf de werkwijze en de projectdoelen worden vastgesteld en afgestemd. Wij hebben een projectaanpak ontwikkeld voor de implementatie van systemen die te gebruiken is bij de selectie van een leverancier in de aanvraag fase. Maar de scopedefinitie wordt ook gebruikt bij het opstellen van een projectplan of Project Initiatie Document.

Opleidingsplan

De meerwaarde van een systeem wordt pas duidelijk als de gebruikers het systeem gebruiken zoals het ontworpen is. Om er voor te zorgen dat de gebruikers de mogelijkheid hebben om het systeem optimaal te gebruiken binnen deze kaders staat een groot aantal leermiddelen te beschikking. De inzet en organisatie van de leermiddelen en ondersteuningsmogelijkheden worden samengebracht in een klant specifiek opleidingsplan.
Natuurlijk kunnen wij ons opleidingsplan ook voor u uitvoeren.

Systeemtesten

Voordat u het systeem in gebruik kunt nemen dient u dit testen. En denk hierbij niet alleen aan de technische tests maar vooral de toepasbaarheid binnen uw bedrijfsproces. En om ook een goed beeld te krijgen van de gedragingen van het systeem in de volle breedte is het van belang om de test scenarios en scripts niet te laten opstellen door de implementatie partner. Ook bij de test zelf is het van belang om buiten de gebaande paden te kijken naar de resultaten.
Wij adviseren u graag in dit specifieke traject.